Това е България – България на добрите новини! (03.01.20 – 10.01.2020г.)

Прекрасни новини от изминалите дни, сред които и новината, че “Мартина Апостолова е Европейска изгряваща звезда на Берлинале 2020″ . Още от хубавото, което се случи и всички позитивни неща, с които изпращаме седмицата – четем надолу.

*Заглавна снимка: Unsplash.com

_____________________

Спасиха пациент с уникална безкръвна операция в Бургас

Пациент без пикочен мехур е спасен след рядка безкръвна операция, която се налага поради камъни в бъбреците.

Дни преди Нова година, отделението по урологияв държавната болницав Бургас, е приет в тежко състояние с камъни в бъбреците. Възможна е била само оперативна намеса за облекчаване на състоянието му, но имало усложнени обстоятелства, заради липсата на пикочен мехур, поради което са уеретерите са имплантирани в дебелото черво.

При пациен със съхранени всички органи на отделителната система, подходът би бил значително по-прост, но в този случай нямаше как да се процедира по обичайният начин, за да стигнем до бъбрека, което беше голямо предизвикателство за нашия екип“, сподели д-р Николай Миринчев, началник на Отделението по урология.

Подходът, който предприема екипът на д-р Минчев е т.н. ултрамини PCNL, при който през 4-милиметрова дупчица в гърба, лекаритевкарват тръба с миниатюрна камера, през която преминава и лачерно влакно, което достига до бъбрека. Камерата осигурява HD образ на видеомонитор, лазерното влакно разбива камъка на прах, а той се аспирира и изхвърля от тялото по време на самата операция.

Операцията е минала успешно, а пациентът е посрещнал празниците у дома.

_____________________

Кампания на младежката организация “Делфините” събра 38 000 лева за деца с увреждания във Варна

Заедно с международни доброволци от фондация “Деца на Балканите” и доброволци от цялата страна през пларформата Times Heroеs, младежката организация “Делфините” изработи картички, които се продаваха с благотворителна цел. Със събраните средства, в размер на 38 000 лева, ще бъдат закупени уреди за рехабилитация и люлки за деца в инвалидни колички.

Това е 13-та поредна коледна кампания, която младежите организират и завършват успешно. Дoсега средства от изминали инициативи са послужили за закупуването на микробус на деца с увреждания и лифтер, който беше необходим на центъра за хора с увреждания във Варна.

Pipi The Dolphins Varna е неправителствена организация, която извършва множество образователни, културни и хуманитарни дейности, с цел да се повиши международното разбиране и приятелство, както и да се подпомагат различни хора в нужда.

_____________________

В Лом вече е осигурен достъп до безплатен интернет на обществени места

Безплатен безжичен интернет в градски зони беше осигурен в Лом. Интернетът ще се осигурява чрез 17 точки за достъп. Това стана възможно, когато през 2018 година Община Лом спечели финансиране от 15 000 евро за безплатен интернет на обществени места от Европейската комисия по програмата WiFi4EU. Градът е сред 113-те български общини, които са спечелили финансиране по програмата.

_____________________

140.7 млн. евро чужди инвестиции отчете област Велико Търново за 2018г.

Ръст от 4.9% преки чуждестранни инвестиции в предприятия от нефинансовия сектор отчете Област В. Търново, в сравнение с 2017 година. Отново спрямо 2017 година увеличение на ПЧИ с над осем пъти е регистрирано в сектор “Операции с недвижими имоти” в сектор “Строителство” (31%).

През 2018 година, най-голяма е стойността на чуждестранните инвестиции, които са направени в областта на промишлеността “Добивна, преработваща и друга промишленост, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 55.2 млн. евро. Ръст бележи и секторът на “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 44.2 млн. евро. През 2018 година във всички общини на област В. Търново, без Сухиндол, са направени чуждестранни инвестиции.

_____________________

МБАЛ “Каварна” ще получи дарение от Швейцария до края на януари

Поредна година Швейцария осигурява на страната ни помощ под формата на медицинско обзавеждане, оборудване и консумативи. Тази година дарението е насочено към МБАЛ “Каварнa”, като за медицинското заведение са предвидени 50 специални болнични легла с дюшеци, шкафчета, медицинска апаратура и консумативи. Очаква се до края на месец януари пълният пакет да пристигне в болницата.

_____________________

Търговията на дребно с битови стоки е отчела ръст от 15% за година

През ноември 2019 година отчетен ръст от 0.4% спрямо предходния месец, при търговията на дребно, без тази с автомобили и мотоциклети. На годишна база увеличението е с 2.5%. Данните са на Националният Статистически институт.

С 5.8% нараства оборотът за година при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали.

Търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – 2.1%.

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 14.7%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 10%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – със 7.2%. Спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – със 7.3%.

През ноември 2019 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки – с 1.8%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.6%.

Намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.9%. В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значително нарастване е отчетено при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 2.8%, и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 2.4%.

_____________________

Белодробната болница във Велико Търново с дарение на бронхоскоп за 60 000 лева.

Модерен видео бронхоскоп на стойност 60 000 лева беше закупен от ръководство и членове на Ротари клуб Велико Търново и връчен като дарение на белодробната болница “Д-р Трейман” в града.

Модерната апаратура е закупена по проект по повод 80-та годишнина на клуба през 2019 г. Проектът “Дишането е живот” е на стойност $44 653, като сумата, нужна за оборудването е $37771, а останалите 12 хиляди лева са вложени в обучението на трима специалисти.

Президентът на Ротари клуб Кирил Андреев обърна внимание, че това е най-мащабният реализиран проект за момента, който е завършил успешно с помощта на приятелски клубове от Турция, Румъния и Украйна и РКВТ.

Болницата ни обслужва хора от няколко области. Около 200-300 бронхоскопии се правят средно на година, а пациентите непрекъснато се увеличават. Капацитетът на болницата е около 70 човека и е запълнен докрай”, каза управителката на болницата д-р Денчева и благодари за дарението и помощта. Кметът на града също изказа огромни благодарности на Ротари клуб Велико Търново.

_____________________

Близо 8 млн. лева по “Региони в растеж” ще бъдат отпуснати за ремонти на 7 професионални гимназии

Близо 8 млн. лева са допълнително предвидени за обновяване и преоборудване на осем държавни и общински професионални гимназии по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020г.

В тази връзка Управляващият орган на програмата публикува за публично обсъждане проект за изменение на процедурата “Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура” на оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., по която се осигуряват допълнителните средства. Целта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища.

Четири от професионалните гимназии са в направление ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство.

С проекти могат да кандидатстват общините Берковица – за Лесотехническа професионална гимназия, Две могили – за Професионална гимназия по селско стопанство “К. А. Тимирязев”, Елхово – за Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Ернесто Че Гевара”, Нови пазар – за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство, и община Лозница – за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие “Александър Стамболийски”.

Министерството на образованието и науката може да подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в Професионална гимназия по облекло “Ана Май” в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско.

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020

_____________________

Страната ни се подреди сред държавите в ЕС с най-голям спад на безработицата

През ноември 2019 година България е била сред страните в ЕС с отчетен най-голям спад на безработицата на годишна база. Преди нас е само Гърция, това сочат данни, публикувани на Евростат.

Безработицата у нас е намаляла от 4.8% през ноември 2018 година и до 3.7% през ноември 2019 година.

Общо 20 страни членки са отчели понижение на безработицата, стабилно е останало в Нидерландия и Португалия и се е повишило в Люксембург (от 5.4 на 5.5 процента), Словения (от 4.4 на 4.6 процента), Чехия (от 2 на 2.2 процента), Кипър (от 7.5 на 7.7 процента), Швеция (от 6.5 на 6.9 процента) и Литва (от 5.8 на 6.4 процента).

_____________________

Българка подобри 38-годишен баскетболен рекорд в САЩ

Борислава Христова е българката, която подобри 38-годишен баскетболен рекорд и стана реализатор номер 1 на Вашингтон Стейт.

Борислава е родом от Варна, но през 2015 година се мести в САЩ, за да учи в университета на Вашингтон Стейт. Там тя се присъединява към женския баскетболен отбор а вече подобри и рекорда за най-много отбелязани точки с отбора на Вашингтон Стейт – общо 1971. “Това означава наистина много за мен. Всеки треньор, всеки човек, с когото съм работила през тези пет години, всяка съотборничка – всеки има своята роля за това постижение и е спомогнал за него. За мен е чест, че съм част от всички велики състезателки, преминали през Вашингтон Стейт. Щастлива съм както за себе си, така и за целия отбор”, сподели христова.

_____________________

Откриха три непоказвани стихотворения на Яворов

106 години след смъртта на Яворов на бял свят се появяват документи, писма и три непубликувани досега негови стихотворения. Експерти заявиха, че тяхната литературна стойност е изключително голяма и изразиха мнение, че е възможно и това да са последните стихотворения, писани от поета. Те датират от 1912 г.

Експертизата за това дали документите са оригинални е поискана от българския архивист и историк доц. Милкана Бошнакова, която признава, че в началото е била доста скептична.

Но, по-късно заявява категорично, че “всички документи са свързани с революционната дейност на Пейо Крачолов Яворов като участник в освободителното движение в Македония и Одринска Тракия, като пръв кмет на град Неврокоп (днес Гоце Делчев) през октомври 1912 г. и като командир на отряд в македоно-одринското опълчение“.

Литературният критик и основател на издателство “Персей” Пламен Тотев новооткритите стихотворения променят много и приетата заистина теория, че след смъртта на Мина Яворов се отказва от поезията. “Истината е, че поетът си е поет до смъртта си“, казва още той.

Също така Тотев заяви, че стихотворенията ще бъдат публикувани в книгата “Непознатият Яворов“, която ще бъде представена на 13 януари в Чирпан по време на Яворовите януарски дни.

Сподели с приятели!Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0

Вашият коментар

*

Уеб сайтът използва бисквитки за целите на обработка на анонимни статистически данни. Повече информация ОК / Разбрах!